Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Sürekli İşçi İstihdamı Hakkında Duyuru
15.07.2021

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığından

 

 

 

Sürekli İşçi İstihdamı Hakkında Duyuru

( Temizlik Görevlisi )

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04.03.2021 tarihli, 1287 Temizlik Görevlisi Alımı ilanı gereğince Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni ile;

 

Temizlik görevlisi alımı için İstanbul Adliyesine 90 kişi, Bakırköy Adliyesine 90 kişi, Büyükçekmece Adliyesine 12 kişi, Küçükçekmece Adliyesine 8 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesine 12 kişi, Beykoz Adliyesine 1 kişi, İstanbul Anadolu Adliyesine 35 kişi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine 30 kişi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesine 6 kişi ve Silivri Adliyesine 5 kişi olmak üzere toplam 289 temizlik görevlisi alımı için sınav izni verilmiştir.

 

Verilen sınav izni sonucunda; 6 Nisan 2021 ve devam eden tarihlerde yapılan sözlü sınav sonucunda BAŞARILI olan adaylar ekte ilan edilmiştir.

Yapılan sözlü sınav sonrasında BAŞARILI olan adaylar için; ilan ekinde bulunan sonuç sorgulama linkinden T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda başarı durumu ASİL ve YEDEK olanların 30 Temmuz 2021 tarihine kadar ilan ekinde belirtilen evrakları İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ( 2. KAT, A-1 BLOK 225 NOLU SINAV MASASI ) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İl dışından evrak gönderecek olanların ise evraklarını APS aracılığı ile İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 15.07.2021

 

 

 

- Güvenlik Soruşturması Formu (Formun bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. Formda yer alan ‘’ YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM. ‘’ kısmı aday tarafından elle ve mavi mürekkepli kalemle imzalanması gerekmektedir. Söz konusu forma resim yapıştırılırken kesinlikle zımba veya tel kullanılmamalıdır.) (tıklayınız)

 

- Sürekli İşçi Tercih Formu (tıklayınız)

 

T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu