Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru
03.10.2023

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.05.2023 tarihli, 10719 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince; Komisyon Başkanlığımıza, sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonunda İstanbul Adliyesi için 325 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 75 kişi olmak üzere toplam 400 sözleşmeli personel alımı için sınav izni verilmiştir.

Verilen sınav izni sonucunda;

 

07 Temmuz 2023 ve devam eden tarihlerde yapılan sözlü sınav sonucunda BAŞARILI olan adaylar ekte ilan edilmiştir.

Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği sözlü sınavı sonucunda BAŞARILI olan adaylar için; ilan ekinde bulunan sonuç sorgulama linkinden T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda başarı durumu ASİL ve YEDEK olan adayların 04/10/2023 – 16/10/2023 tarihleri arasında ilan ekinde belirtilen evrakları İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına (2. KAT A-1 BLOK 232 NOLU SINAV MASASI) teslim etmeleri gerekmektedir.

İl dışından evrak gönderecek olan adayların ise evraklarını APS aracılığı ile İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. İstanbul ilinde ikamet eden adayların evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca; Gaziosmanpaşa Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Kâtibi kadrosuna atanmak isteyen adayların ( ilan ekinde bulunan sonuç sorgulama linkinden T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda başarı durumu ASİL ve YEDEK olan adayların ) ilan ekindeki ilgili mahal talep dilekçesini doldurmaları gerekmektedir. Mahal talebinde bulunan adayların istihdamları bu taleplere göre değerlendirileceğinden, belirtilen kadro sayısı tamamlanmadığında veya daha fazla talep edildiğinde takdirin Komisyon Başkanlığımızda olacağı bilinmelidir. İstanbul Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Kâtibi kadrosuna atanmak isteyen adaylar mahal talep dilekçesi doldurmayacaklardır.

 

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 03/10/2023

 

İSTENEN BELGELER

 1. KPSS Sonuç Belgesi

 2. Öğrenim durumunu gösterir belge (Belgenin A4 boyutunda sunulması gerekmektedir.)

          Belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği, e-devletten alınan mezun belgesi,

Evraklarını posta yolu ile gönderecekler adayların 1 adet öğrenim belge fotokopisini diplomayı veren okuldan aslı gibidir yaptırmaları ya da noter onaylı bir suretini göndermeleri gerekmektedir.

 1. Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge ya da sertifikanın ilgili kurum ya da noterden onaylı bir örneği,

        Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO, Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı (AÖF) ve Bilgisayar Bölümü (Lisans, Önlisans) mezunlarının sertifika veya transkript getirmesine gerek yoktur.

 1. Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınmış askerlik durum belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

 2. 1 adet adli sicil ve arşiv kaydı belgesi

        Evli ya da boşanmış kadın adayların 1 adet evlilik öncesi soyadı ve adet de evlilik soyadlarına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 adet sunmaları gerekmektedir.

      6. 1 adet vukuatlı nüfus kayıt örneği

          Evli ya da boşanmış kadın adayların 1 adet evlilik öncesi soyadı ve adet de evlilik soyadlarına ilişkin nüfus kayıt belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde   toplamda 2 adet sunmaları gerekmektedir.

 1. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan (tıklayınız) El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.

 2. Mal bildirimi formu (tıklayınız)  El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır. Form çıktı alınırken arkalı önlü çıktı alınmayacaktır.

 3. Eş durum beyanı (tıklayınız)  ( Medeni durumu bekar olan adayların da doldurması gerekmektedir )  El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.

 4. Güvenlik Soruşturması Formu

           Güvenlik Soruşturması Formu için (tıklayınız) (Bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacak, mavi kalemle imzalanacaktır.)

 1. Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan (tıklayınız) El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.

 2. 1 adet yerleşim yeri belgesi ( İkametgâh )

 3. Mahal talep dilekçesi

          Gaziosmanpaşa Adliyesi için mahal talep dilekçesi (tıklayınız)

          El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.

 1. 1 adet kimlik fotokopisi ( A4 kağıdına olacak şekilde )

 2. 2 adet biyometrik fotoğraf (Memur Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun 

 

T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu