Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sınavına İlişkin Duyuru
16.05.2022

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığından

 

Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sınavına İlişkin Duyuru

           

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.02.2021 tarihli, 5075 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince; Komisyon Başkanlığımıza, İstanbul Adliyesi için 308 kişi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 7 kişi olmak üzere toplam 315 sözleşmeli zabıt kâtibi alımı için sınav izni verilmiştir.

 

Verilen sınav izni sonucunda;

Komisyon Başkanlığımızca yapılan sözleşmeli zabıt katipliği uygulama sınavında üç dakikada parçanın anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde yanlışları çıkarıldığında en az 90 ve üzeri doğru kelime yazan adaylar arasından, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday ( 315 * 3 = 945 )  ve buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adaylar da dahil olmak üzere 91 ve üzeri doğru kelime yazan 947 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sınav sonuç ekranı ekte ilan edilmiştir. 

Sözlü sınava katılacak adaylar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi ile birlikte sınava girebilecektir.

 

Sözlü sınava katılacak adayların gerekli yoklamanın yapılması için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı  Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda isimleri okunduğu sırada hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar belirtilen gün ve saatte İstanbul Adalet Sarayı  Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda hazır bulunmamaları halinde sözlü sınava ALINMAYACAKTIR.

 

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca sözlü sınav gün ve saati ile ilgili tebligat yapılmayacaktır. Bundan sonraki süreçte sınavla ilgili duyurular İstanbul Adliyesinin resmi web sitesinde ( www.istanbul.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

 

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 16.05.2022

                 

        

 

T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu