Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Sınavına İlişkin Duyuru
15.06.2023

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

 

Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Sınavına İlişkin Duyuru

           

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.05.2023 tarihli, 10719 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince;

Komisyon Başkanlığımıza, sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonunda İstanbul Adliyesi için 325 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 75 kişi olmak üzere toplam 400 sözleşmeli personel alımı için sınav izni verilmiştir.

 

Verilen sınav izni sonucunda;

Komisyon Başkanlığımızca yapılan sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavında üç dakikada parçanın anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01/06/2023 tarihli Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Uygulamalı Sınav Metinleri ve Değerlendirme Kriterleri başlıklı duyurusu ekinde yer alan Zabıt Kâtibi Uygulamalı Sınav Değerlendirme Kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenen yanlışları çıkarıldığında en az 90 ve üzeri doğru kelime yazan adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sınav sonuç ekranı ekte ilan edilmiştir.

 

Sözlü sınava katılacak adaylar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi ile birlikte sınava girebilecektir.

 

Sözlü sınava katılacak adayların gerekli yoklamanın yapılması için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı  Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda isimleri okunduğu sırada hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar belirtilen gün ve saatte İstanbul Adalet Sarayı  Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda hazır bulunmamaları halinde sözlü sınava ALINMAYACAKTIR.

 

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca sözlü sınav gün ve saati ile ilgili tebligat yapılmayacaktır. Bundan sonraki süreçte sınavla ilgili duyurular İstanbul Adliyesinin resmi web sitesinde ( http://istanbul.adalet.gov.tr/ ) ilan edilecektir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 15/06/2023

 

T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu