Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Mübaşir, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli ve Elektrik Teknisyenliği Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru
03.10.2023

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

Sözleşmeli Mübaşir, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli ve Elektrik Teknisyenliği

 Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.05.2023 tarihli, 10719 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince; Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni  ile Sözleşmeli Mübaşir alımı için İstanbul Adliyesine 130 kişi ve Gaziosmanpaşa Adliyesine 35 kişi, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için İstanbul Adliyesine 145 kişi ve Gaziosmanpaşa Adliyesine 29 kişi, Sözleşmeli Şoför alımı için İstanbul Adliyesine 23 kişi ve Gaziosmanpaşa Adliyesine 1 kişi, Sözleşmeli Hizmetli alımı için İstanbul Adliyesine 27 kişi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 10 kişi, Sözleşmeli Elektrik Teknisyenliği alımı için İstanbul Adliyesine 1 kişi olmak üzere toplam 401 sözleşmeli personel alımı için sınav izni verilmiştir.

Verilen sınav izni sonucunda;

21 Haziran 2023 ve devam eden tarihlerde yapılan sözlü sınav sonucunda BAŞARILI olan adaylar ekte ilan edilmiştir.

Sözlü sınav sonucunda BAŞARILI olan adaylar için; ilan ekinde bulunan sonuç sorgulama linkinden T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda başarı durumu ASİL ve YEDEK olan adayların 04/10/2023- 16/10/2023 tarihleri arasında ilan ekinde belirtilen evrakları İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ( 2. KAT A-1 BLOK 232 NOLU SINAV MASASI ) teslim etmeleri gerekmektedir.

            İl dışından evrak gönderecek olan adayların ise evraklarını APS aracılığı ile İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. İstanbul içinde ikamet edenlerin evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca; Gaziosmanpaşa Adliyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların ( ilan ekinde bulunan sonuç sorgulama linkinden T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda başarı durumu ASİL ve YEDEK olan adayların ) ilan ekindeki ilgili mahal talep dilekçesini doldurmaları gerekmektedir. Mahal talebinde bulunan adayların istihdamları bu taleplere göre değerlendirileceğinden, belirtilen kadro sayısı tamamlanmadığında veya daha fazla talep edildiğinde takdirin Komisyon Başkanlığımızda olacağı bilinmelidir. İstanbul Adliyesi kadrosuna atanmak isteyen adaylar mahal talep dilekçesi doldurmayacaklardır.

 

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 03/10/2023

 

İSTENEN BELGELER

 1. KPSS Sonuç Belgesi
 2. Öğrenim durumunu gösterir belge (Belgenin A4 boyutunda sunulması gerekmektedir.)

Belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği, e-devletten alınan mezun belgesi,

Evraklarını posta yolu ile gönderecekler adayların 1 adet öğrenim belge fotokopisini diplomayı veren okuldan aslı gibidir yaptırmaları ya da noter onaylı bir suretini göndermeleri gerekmektedir.

 1. Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınmış askerlik durum belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
 2. 1 adet adli sicil ve arşiv kaydı belgesi

Evli ya da boşanmış kadın adayların 1 adet evlilik öncesi soyadı ve adet de evlilik soyadlarına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 adet sunmaları gerekmektedir.

      5. 1 adet vukuatlı nüfus kayıt örneği

Evli ya da boşanmış kadın adayların 1 adet evlilik öncesi soyadı ve adet de evlilik soyadlarına ilişkin nüfus kayıt belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 adet sunmaları gerekmektedir.

 1. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan (tıklayınız) El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.
 2. Mal bildirimi formu (tıklayınız)  El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır. Form çıktı alınırken arkalı önlü çıktı alınmayacaktır.
 3. Eş durum beyanı (tıklayınız)  ( Medeni durumu bekar olan adayların da doldurması gerekmektedir )  El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.
 4. Güvenlik Soruşturması Formu

Güvenlik Soruşturması Formu için (tıklayınız) (Bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacak, mavi kalemle imzalanacaktır.)

 1. Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan (tıklayınız) El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.
 2. 1 adet yerleşim yeri belgesi ( İkametgâh )
 3. Mahal talep dilekçesi

  Gaziosmanpaşa Adliyesi için mahal talep dilekçesi (tıklayınız)

  El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.

 1. 1 adet kimlik fotokopisi ( A4 kağıdına olacak şekilde )
 2. 2 adet biyometrik fotoğraf (Memur Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun 

 

Ayrıca;

Sözleşmeli Şoför Alımında BAŞARILI olan Adaylar için;

 • Hizmetin özelliğine uygun ehliyet fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)

 

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımında BAŞARILI olan adaylar için;

 • Koruma ve güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)
 • Aşağıda yer alan hususları kapsayan, tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış “Koruma ve Güvenlik Görevlisi olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu

“1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak”

 

 

 

T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu