Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Personelin Görevleri

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
ÖN BÜROSU PERSONELİNİN GÖREVLERİ

1- a)Kapalı dosyalarda (Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu dosyaları hariç); mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi halinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek,
b) Kısıtlama kararı olmayan derdest soruşturma dosyalarında (Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu dosyaları hariç); mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi halinde dosya içerisindeki belgelerin örneğini kimlik tespiti yaparak vermek,
c) Kapalı ve derdest soruşturma dosyalarında(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu dosyaları hariç); kapak bilgisi, belge ve karar örneği talep eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması halinde, talep konusunda karar vermek üzere Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak,
ç) Derdest soruşturma dosyalarına (Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu dosyaları hariç) ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp aşağıda ikinci paragrafta belirtilen işlemleri yapmak, ayrıca tutuklu soruşturma dosyalarında derhal ilgili zabıt katibini bilgilendirmek,
d) Başka yer Cumhuriyet Başsavcılığı veya diğer merciilere gönderilmesi talebiyle verilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, aşağıda ikinci paragrafta belirtilen işlemleri yapmak ve muhabere bürosu iş listesine yönlendirmek,
e) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına gelen evrakı teslim alarak aşağıda ikinci paragrafta belirtilen işlemleri yapmak,
f) Fezlekeli evrak hariç olmak üzere, adli kolluktan gelen evrakı teslim alarak aşağıda ikinci paragrafta belirtilen işlemleri yapmak,
g) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili büroya yönlendirmek,
ğ) Başka yer açık ceza infaz kurumundan izinli olarak çıkan hükümlünün izninin belirtilen yerde geçirdiğinin tespiti amacıyla izin kağıdına şerh düşülmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurması halinde, hükümlünün izin kağıdına geldiği tarih ve saat belirtilmek suretiyle gerekli şerhi düşmek ve onaylamak,
h) SMS aracılığıyla hakkında kovuşturma işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP SMS abonesi yapmak.

2-Kapalı ve derdest soruşturma dosyasına (Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu dosyaları hariç) dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin UYAP'ta yapılan sorgulamada mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafii olduğunun anlaşılması halinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır;
a) Evrak taranarak UYAP'a kaydedilir,
b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir,
c) Evrak UYAP'tan ilgili Cumhuriyet savcısının ya da birimin iş listesi ekranına gönderilir,
ç) Fiziki evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edilir.

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr