2828 sayılı Kanun kapsamında yapılan Kura Yerleştirmesi
05.07.2021

 T.C.
ADALET BAKANLIĞI

İstanbul Adli Yargı İlk Derce Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığından

 

 

 

DUYURU

 

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi ile 12/06/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin  Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2021/Mayıs Döneminde yapılan kura yerleştirmesi sonucuna göre, İstanbul Adliyesine memur unvanında 3 adayın yerleştirilmesi yapılmış olup; yerleştirilen memur adaylarının İVEDİ olarak aşağıdaki belgeleri Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri ilanen duyurulur. 05.07.2021

 

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 

1)  2 adet biyometrik fotoğraf, (6 x 9 Ebatlarında – Büyük Boy)

2) Başvuru dilekçesi ve askerlik durum beyanı, ( el yazısı ile eksiksiz ve mavi mürekkepli kalem ile doldurulacaktır. )  (Tıklayınız)

3)  Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Aslı gösterilmek suretiyle komisyonca tasdik edilmiş sureti de kabul edilir.)

4) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, (Hastaneden alınmayacak, ilan ekinden indirilerek doldurulacaktır.) (Tıklayınız)

5) Askerlik durumunu belirten Askerlik Şubesinden alınacak belge,

6) Mal bildirimi, (Tıklayınız)

7) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu, ( 2 Nüsha-Bilgisayar üzerinden doldurulacaktır. ) (Tıklayınız)

8) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan yerleştirme sonuç belgesi,

9) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

10) Adli sicil kaydı, ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı adli sicil kaydının Adalet Komisyonlarınca temin edilmesi )

 

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr