2828 sayılı Kanun kapsamında yapılan Kura Yerleştirmesi

 T.C.
ADALET BAKANLIĞI

İstanbul Adli Yargı İlk Derce Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığından

 

 

 

DUYURU

 

               Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 03.02.2021 tarihli ve E-32992892/1293/2343 sayılı yazısı gereğince; 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi ile 12.06.2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin  Yönetmelik ” hükümleri doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 26.01.2021 tarihinde yapılan kura yerleştirmesi sonucuna göre İstanbul Adliyesine memur ve hizmetli  unvanında 3 adayın yerleştirilmesi yapılmış olup; yerleştirilen hizmetli/memur adaylarının İVEDİ olarak aşağıdaki belgeleri Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri ilanen duyurulur. 09.02.2021

 

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 

1)  2 adet biyometrik fotoğraf, (6 x 9 Ebatlarında – Büyük Boy)

2) Başvuru dilekçesi ve askerlik durum beyanı, ( el yazısı ile eksiksiz ve mavi mürekkepli kalem ile doldurulacaktır. )  (Tıklayınız)

3)  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan yerleştirme sonuç belgesi,

4) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (Aslı gösterilmek suretiyle komisyonca tasdik edilmiş sureti de kabul edilir.)

5) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, (Hastaneden alınmayacak, ilan ekinden indirilerek doldurulacaktır.) (Tıklayınz)

6) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

7) Mal bildirimi, (Tıklayınız)

8) Askerlik durumunu belirten Askerlik Şubesinden alınacak belge,

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr

© 2020 İSTANBUL ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 3535 - Toplam : 2204192 kişi ziyaret etmiştir.