Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 Yılı Tercümanlık Listesi Hakkında Duyuru
01.12.2023

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

 

 

2024 Yılı Tercümanlık Listesi Hakkında Duyuru

 

 

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesine dayanılarak hazırlanan, 28578 sayılı resmi gazetede 05/03/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren  "Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uyarınca; İstanbul İli için tercüman listeleri her yıl İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımız tarafından oluşturulmaktadır.

 

Bu itibarla;

 

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca düzenlenecek olan 2024 Yılı Tercüman Listesine başvuru süresinde (16 Ekim - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında) müracaat edip yemin törenine katılmaya hak kazananları ve başvurusu reddedilenleri gösterir sonuç ekranı ilan edilmiştir.

 

19 Aralık 2023 tarihi ve ilan ekinde belirtilen saatlerde İstanbul Adalet Sarayı ikinci bodrum katta bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda tercüman yemin töreni yapılacaktır. Yemin törenine; 2024 Yılı İstanbul İli Tercümanlık listesine başvuru yapan tüm adayların, ekte bulunan yemin metninden bir çıktı alıp “tarih, ad-soyad, başvuru numarası ve imza” kısımlarını doldurarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi ile birlikte katılmaları gerekmektedir.

 

Tercüman adaylarının, ilan ekinde kendileri için belirlenen tarih ve saatte yemin törenine katılmaları gerekmektedir. Farklı tarih ve saatte gelen tercüman adayları YEMİN TÖRENİNE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

Ayrıca; 2023 Yılı İstanbul İli Tercüman Listesine kayıtlı olan tercümanlar da YEMİN TÖRENİNE KATILMAK ZORUNDADIR.

 

İlan ekinde yer alan ve tercüman adaylarının dolduracağı yemin metinlerini, yemin sonrasında görevli personele teslim etmeleri gerekmektedir. Yemin metinlerini herhangi bir sebepten dolayı teslim etmeyen adaylar, yemine katılmamış sayılacak ve kesinleşecek listede isimleri yer almayacaktır.

 

Bu hususta bilgi edinilmesi ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur.  01/12/2023

 

 

Eki: Yemin Metni

T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu