2021 Yılı Tercümanlık Listesi Hakkında Duyuru

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığından

 

 

 

2021 Yılı Tercümanlık Listesi Hakkında Duyuru

           

 

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesine dayanılarak hazırlanan, 28578 sayılı resmi gazetede 05/03/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren  " Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik " uyarınca; İstanbul ili için tercüman listeleri her yıl İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımız tarafından oluşturulmaktadır.

 

Bu itibarla;

 

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca düzenlenecek olan 2021 Yılı Tercüman Listesine başvuru süresinde ( 01 Ekim  – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında ) müracaat edip yemin törenine katılmaya hak kazananları ve başvurusu reddedilenleri gösterir liste ekte yayımlanmıştır.

 

10 - 11 Aralık 2020 tarihlerinde ilan ekinde belirtilen saatlerde İstanbul Adalet Sarayı ikinci bodrum katta bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda yapılacak olan yemin törenine katılmaya hak kazanan tercüman adaylarının ekte bulunan yemin metninden bir çıktı alarak  “ tarih, ad-soyad, başvuru no ve imza ” kısımlarını doldurmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca tercüman adayları HES kodlarının kontrolü sonrasında yemin törenine alınacağından dolayı HES kodlarını yemin törenine gelmeden temin etmeleri önem arz etmektedir.  

 

Tercüman adaylarının, ilan ekinde kendileri için belirlenen tarih ve saatte yemin törenine katılmaları gerekmektedir. Farklı tarih ve saatte gelen tercüman adayları YEMİN TÖRENİNE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

Ayrıca; 2020 Yılı İstanbul İli Tercüman Listesine kayıtlı olan tercümanlar YEMİN TÖRENİNE KATILMAYACAKLARDIR.

 

Tercüman adaylarının doldurduğu yemin metinlerini, yemin sonrasında görevli personele teslim etmeleri gerekmektedir. Yemin metinlerini herhangi bir sebepten dolayı teslim etmeyen adaylar, yemine katılmamış sayılacak ve kesinleşecek listede isimleri yer almayacaktır.

 

Bu hususta bilgi edinilmesi ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur.  01/12/2020

 

Ekler :

1-) Yemin Metni (tıklayınız)

 

2021 yılı tercümanlık listesi için yapılacak yemin törenine katılmaya hak kazananları ve başvurusu reddedilenleri aşağıda yer alan sorgulama bölümünden yapabilirsiniz. 

           

 

T.C. KİMLİK NO
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu

© 2020 İSTANBUL ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 2753 - Toplam : 1121191 kişi ziyaret etmiştir.