DUYURU

 

T.C.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Mali İşler Müdürlüğü-Maaş Mutemetliği)


20/11/2017

Sayı: 2017/14502 Muh
Konu: Mali ve Sosyal Haklar


  

İstanbul Adalet Sarayında görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız ile Personellerimizin Mali ve Sosyal Haklarının düzenlenmesi, güncellenmesi amacıyla;

1- İstanbul Adliyesinde görevli olup da, kurum değişikliği, tayin, emeklilik, istifa, askerlik ve ücretsiz izine ayrılan Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Personelin Maaş, Yolluk, Emekli Yolluğu ve Maaş Nakil evraklarının eksikliği nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşandığı müşahede edilmekte olup,

Bu kapsamda;
a- Kurum değişikliği, tayin, emeklilik, istifa, askerlik ve ücretsiz izin nedeniyle ayrılış yapan personelin, İdari İşler Müdürlüğü-Ayniyat Yönetiminden alacakları zimmetlerindeki demirbaşların teslimi hususunda "Demirbaş Teslim Alındı" belgesi ile Adalet Bakanlığına bağlı Personelin Bakanlık Bürosu tarafından, Adalet Komisyonu Başkanlığı'na bağlı personelin Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından ayrılışları yapıldıktan sonra,
aa)Ücretsiz İzine ayrılan, İstifa eden personelin Maaş borcu yönünden,
ab)Naklen ayrılan veya Emekliye ayrılan personel içinde hazırlanacak evrakların imza işlemleri için;
b- Kurum değişikliği, tayin, emeklilik, istifa ve ücretsiz izin nedeniyle ayrılan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın, Maaş, Yolluk, Emekli Yolluğu ve Maaş Nakil İlmuhaberi gibi hazırlanacak evraklarla ilgili imza, beyan vs. işlemlerinin tamamlanması açısından;
Mali İşler Müdürlüğü-Maaş Mutemetliği bürosu ile iletişime geçmeleri,

2- Maliye Bakanlığının e-bordro hizmeti Eylül/2015 maaş döneminden itibaren sadece e-devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr kurumsal web adresi üzerinden sunulduğundan, (4/B ve 4/C sözleşmeli personel hariç) kadrolu personelin maaş bordroları, Mali İşler Müdürlüğü Maaş Mutemetliğince verilemeyeceği,
İstanbul Adalet Sarayında görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız ile kadrolu personelin e-devlet şifresi, internet bankacılığı, elektronik imza ile giriş yapabilecekleri www.turkiye.gov.tr adresinden maaş bodrosu almalarının mümkün olduğu onaylı bodro ihtiyacı olduğunda alınan bu belgenin Maaş Mutemetliğine onaylatmaları gerektiğinin,

3- İstanbul Adliyesi Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personellerinin Maaş bilgilerindeki varsa değişikliklerini ;

a)-Yeni Doğan çocukların zamanında bildirilmesi
b)-Çocuk yardımını eşlerden sadece biri almakta olup, çocuk yardımında eşlerin her ikisinin de başvuruda bulunmaması,
c)-İşe girmiş çalışan kız-erkek çocukları ve Karşılıksız Devlet Bursu alan çocukların
d)-Eşi emekli olanların (çalışmaya devam etmemesi halinde)
e)-Eşi menfaat karşılığı , SGK'sız, gelir usuru getiren işte çalışıyor olduğu durumlarda
f)-Evlenme/Boşanma durumlarını bildirmeyenlerin evlilik cüzdanı / kesinleşmiş boşanma kararını
g)- Eşlerden birinin İşe Girişi, İşten Çıkışının (asker,ücretsiz izin,ayrılış) (giriş-çıkış beyanıyla birlikte) zamanında DTS ekranlarında yayınlanan Aile Bildirim Formununun doldurarark tarafımıza bildirmesi,

4- Adalet Bakanlığınca HİZMET İÇİ EĞİTİM görevlendirilmeleri sonrasında, Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu ödemesinin yapılabilmesi için, Yol ücretinin talebinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün usul ve esasları çerçevesinde, kullanılan vasıtanın (uçak, otobüs, taksi) ücretini gösterir fatura aslı veya internet üzerinden alınan E-Arşiv Faturanın kağıt olarak ibrazı halinde ise satıcının kaşesi ile birlikte ıslak imzalı veya noter onaylı hazır baskılı imzalı kağıt ile Geçici görevlendirme yazısı, ayrılış ve başlayış yazılarının teslim edilmesi,

Evrak asıllarının ibraz edilemediği takdirde Yurt İçi Geçici Görevlendirme yolluğu ile vasıta ücretlerinin ödenemeyeceği,

Husunun İstanbul Adliyesi Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile tüm personellerimize (Adliyemizde görevli Geçici Personeller hariç) tebliği arz olunur.

 

 

   

Zafer KOÇ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili