RESMİ KURUMLAR
Başlıksız Belge

 

SEMİNER FAALİYETLERİ

İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında yükümlülere yönelik çeşitli konularda kurum içi ve dışı seminerler düzenlenmiştir. Böylelikle yükümlülerde kişisel gelişim üzerine farkındalık oluşturarak, yükümlülerin edindiği kazanımlarla beraber kendi yaşam kalitelerini yükseltmeleri hedeflenmiştir.
Kurum İçi Seminerler: 3 anlatıcı uzman tarafından günde 4 veya 5 ayrı seminer konusu anlatımı gerçekleştirilmektedir. Okuryazar olmayan veya az olan yükümlüler de bu seminerlere katılabilmektedir.

 1. ÖFKE (Öfke ile Baş Etme, öfke kontrolünü sağlamak üzerine temel bilgiler ve öneriler içermektedir.)
 2. MADE (Uyuşturucu ve uyarıcı Maddeler ve Etkileri hakkında bilgilendirme içermektedir.)
 3. MABA (Madde Bağımlılığı Hakkında Bilgilendirme içermektedir. )
 4. İLBE (İletişim Becerilerini geliştirme amaçlı bilgiler içermektedir.)
 5. PÇB (Problem Çözme Becerisini geliştirme amaçlı bilgiler içermektedir. )
 6. EVÖ (Evde Öfke ile Baş Etme) – özellikle aile bireylerinin aralarındaki iletişim hakkında bilgilendirme içermektedir. Yakın zamanda aile içi şiddet konusunu da içerecek şekilde düzenlenmesi adının aile içi ilişkiler olarak değiştirilmesi planlanmaktadır.
 7. EBTU (Ebeveyn Tutumları, çocuk yetiştirme konusunda bilgi verilmektedir. )
 8. UYBO (Uyku Bozuklukları hakkında bilgiler içermektedir.
 9. TOYA (Toplumsal Yaşam, toplumsal yaşamda uyumlu davranabilmek ile ilgili bilgi içermektedir. )
 10. DEGER (Değerler eğitimi, toplumsal, ahlaki ve sosyal değerler üzerine konuşulmaktadır.)
 11.  HADİ (Hayır Diyebilmek, sosyal çevresindeki kişilerin olumsuz baskısına –aile, arkadaş, komşu vb- karşı koyabilmek ile ilgili bilgilendirme içermektedir. )

Kurumuzda Seminer Faaliyetlerinden Bir Görünüm

            Dış Kurum Tarafından Gerçekleştirilen Seminerler: Anlatıcıları aşağıda belirtilmiş kurumlardan eğiticiler ve çalışanlar olup seminerlerin bir kısmı müdürlüğümüzdeki salonlarda bir kısmı bölgemizde yer alan kamuya ait konferans salonlarında gerçekleştirilmektedir.

 1. İŞKUR – İş Arama Teknikleri Semineri (İŞARTEK)
 2. KIZILAY – İlk Yardım veya Afet zararlarını azaltma Semineri (İLKYAR veya AFET)
 3. YEŞİLAY – Sigara ve Alkol Bağımlılığı Semineri (SABAĞ)
 4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı – Evlilik yaşamı Üzerine Seminerler (EVLİ)
 5. (Bakırköy RSHH) – Etkili İletişim Becerileri Çalışmasıuygulamalı (İLEBEC)

20 Yaşın altındaki yükümlüler için özel seminerler: Müdürlüğümüzde çocuk/genç grup çalışmalarını yürüten 2 grup çalışmacısı uzman (psikolog) tarafından yürütülmektedir.

 1. EVİ (Empati ve İletişim, gençlerin iletişim becerilerini geliştirmek için bilgiler içermektedir.)
 2. OVA (Okul ve Aile ilişkileri, gençlerin yakın sosyal çevreleri ile iletişimini iyileştirmek için bilgiler içermektedir. )
 3. ADAB (Atılgan Davranış Becerileri, gençlerin kendilerini daha doğru ifade etmesi için bilgilendirme içermektedir.

            Sosyal Kültürel Aktiviteler (Geziler, gösterimler vb) :

 1. Panaroma Müze Gezisi
 2. Yerebatan Sarnıcı Gezisi
 3. Miniatürk Gezisi
 4. Akvaryum Gezisi (düzenli değil, değişik sıklıklarla anlaşmalı olarak)

(Geziler 20 yaş altı, maddi durumu iyi olmayan, infaz sürecinde uyumlu olan istekli gençler ve uzun süredir cezaevinde bulunan ve/veya başvuru sürecinde uyumlu hali dikkat çeken düşük ve orta riskli yükümlüler için)

Söyleşiler: Müdürlüğümüzde yılda birkaç defa bilinen yazar veya alanında uzman kişiler ile hem hükümlülerin hem personelin katıldığı söyleşiler düzenlenmektedir.

 

2014 yılı seminer bilgi tablosu

Seminerin Konusu

Seminer Sayısı*

Katılan Yükümlü Sayısı*

Madde ve Etkileri

246

4920

Madde Bağımlılığı

67

1273

Problem Çözme Becerileri

129

2322

İletişim Becerileri

131

2620

Öfke ile Baş etme

69

1311

Ebeveyn Tutumları

70

1260

Değerler Eğitimi

69

1242

Toplumsal Yaşam

68

1292

Hayır Diyebilme

68

1156

Uyku Bozuklukları

67

1206

İlk Yardım ve Afet(Kızılay)

24

720

İş Arama Teknikleri(İşkur)

24

648

Evlilik (Aile ve Sos. Pol.)

22

594

Etkili İletişim Bec.(Bakırköy RSHH)

12

370

TOPLAM

1089

22744

 

 

T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.