RESMİ KURUMLAR
Başlıksız Belge

 

KURUMA YAZILAR

 

HAYATA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDEBİLMEK

Cezaevleri her ne kadar ıslah amaçlıdır denilse de en önemli ve can alıcı nokta ‘‘özgürlük’’lerden yoksunluktur. Lakin günümüzde mahkûm-hüküm-ceza üçgeninde insanların varsa potansiyelinin değerlendirilmesi, yoksa meslek ve topluma kazandıracak unsurların öğretilmesi, adaptasyon gibi hususlar hükümlülükten de öne geçmektedir. Cezaevi koşulları, cezaevinde var olan suç alt-kültürü tekrar suç işlemede veya mükerrer suçlulukta önem arz eder. Cezaevinde mahkûmun ıslah edilmesi toplumsal öngörüler çerçevesinde yeniden sosyalleştirilme amaçlarına yöneltilmelidir. İşte tam bu sırada cezaevlerinden hürriyete kavuşan insanların yani eski mahkûmların suçluluk eğilimlerini yok edebilmek sorumluluk duygularını pekiştirebilmek, toplumun bir ferdi olarak hayata ya yeniden başlamak ya da kaldığı yerden kabul edilebilir insanlar olarak devam etmesini sağlayabilmek önemlidir.

Cezaevlerinden salıverilen insanların yeniden suç işlemelerini önlemek bizim de kurumunuzla yaptığımız eğitici-öğretici-hayata katılımcı olması yönünde konferanslar, paneller ve seminerler düzenlenmesi çok önemlidir. Bizim kumrunuzla yaptığımız konferansta suçluların bazı kişilik vasfılarını gözlemledik. Bunlar;

  1. Suçlunun taşıdığı bazı kişilik özellikleri( psikopat ve agresiflik gibi psikolojik ve psikiyatrik sorunlar)
  2. Suçlunun suçtaki kariyer durumu ( suçlunun azılı veya kronik suçlu olup olmaması)
  3. Cezaevi sonrası koşullar (işsizlik, etiketlenmenin yarattığı dışlanmışlık v.b) şeklinde kısaca belirtmek mümkündür.

Kesinlikle önce öfke ve nefes kontrolü uygulamaları her konferansta işlenmelidir. Biz bunu yaptık. Kişiler öfke anında nasıl davranmalı, öfkeyi nasıl kontrol edebilmeli, nasıl uyumlu davranmalı8, nasıl bilincine hükmedebilmeli bunlar ayrıca çok önemli. Ayrıca bu insanlara, sanat, meslek veya eğitime tabi tutularak tahliyelerinden sonra yeniden dönecekleri topluma ıslah edilmiş, beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir biçimde gelişmiş bir yapıya, özgür ve bilimsel düşünceye, gelişmiş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına ve onuruna saygılı, yapıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; bilgi, yetenek, beceri ve davranışlarını geliştirmek amacıyla sosyo-kültürel faaliyetler ve konferanslar düzenlemeye devam edilmelidir.
Devletimizin her kurum ve kuruluşuna elimizden geldiğince ‘‘ilmimizin sadakası’’ olarak hizmete devam edeceğimizi bildirir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ahmet MARANKİ
 Stratejik Araştırmalar ve Kaliteli Yaşama Uzmanı

 

T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.