RESMİ KURUMLAR
Başlıksız Belge

 

KORUMA KURULU  BAŞKANLIĞI

Koruma Kurulu nedir

   5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu kapsamında kurulan ve yeniden suç işlemenin önlenmesi ve suçtan zarar görenlere verilen zararın telafi edilmesinde önemli görevleri olan koruma kurulları; suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluşturulmuştur.     

AMAÇLARIMIZ            

1- Suçtan zarar görenlerin, suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal,  ekonomik ve psikolojik sorunların çözümünde, yardımcı olmak.

2- Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen hükümlülere;

-Meslek veya sanat edinmelerinde,

-İş bulmalarında,

-Sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak istemeleri halinde araç ve kredi almalarında,

-İş yeri açmalarında,

-Karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak.

 3- Ceza infaz kurumundan salıverilen çocuk, genç ve yetişkin hükümlülerin; öğrenimlerini devam etmelerine yönelik her türlü tedbiri almak.

KORUMA KURULU BAŞKANI VE ÜYELER

Cumhuriyet Başsavcısı

Ü Y E L E R

-Denetimli Serbestlik Müdürü

-Baro temsilcisi

-Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı

-Ceza İnfaz Kurumu Müdürü

-Milli Eğitim Müdürü

-Aile Ve Sosyal Politikalar Müdürü

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcisi

-Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi

-İş Kurumu Müdürü

-Ziraat ve Halk Bankası Müdürleri

-Ziraat Odası temsilcisi

-Borsa temsilcisi

-Esnaf ve Sanatkarlar Birliği temsilcisi

-Kamuya ait fabrika yöneticileri

-Kamuya yararlı dernek ve vakıf yöneticileri

-Özel banka yöneticileri

-İstekleri hâlinde o yerde şubesi bulunan kamuya yararlı

 dernek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici

seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet Başsavcısı

tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur.

 

KORUMA KURULUNA NASIL BAŞVURULUR?

 Kurulun; Suçtan zarar görenler, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler ile bunların kanunî temsilcileri veya avukatları başvurabilir.

Koruma kuruluna başvurular, ilgililer tarafından dilekçe ile ikametinin bağlı bulunduğu koruma kurulu başkanlığına yapılır.

Başvuruda; başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge, yerleşim yeri belgesi, suçtan zarar gören kişiler bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı veya soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili kurumun yazısı, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için "Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu", talep konusu dikkate alınarak ekonomik durumunu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile eğitim veya mesleki durumunu gösterir belge, Başkanlığımızca gerekli görülen diğer belgeler istenir.

 

 

 

 

T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.