RESMİ KURUMLAR
Başlıksız Belge

 

İnfaz  Bürosu

Bu büroda Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre;

(1) Değerlendirme ve planlama bürosunca hazırlanan denetim planı doğrultusunda, yükümlüler hakkında belirlenen denetimli serbestlik kararlarının infazı ile yükümlülerin toplum içinde denetimine, takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonu infaz bürosunca yapılır.

T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.